Các loại gà tre : gà serama , gà tre tân châu , gà vảy cá.

gacanhdep.com chuyên cung cấp các giống gà tre quý chuẩn, chất lượng : gà tre tân châu , gà serama , gà vảy cá.. Gà bản địa gồm có: gà tre tân châu , gà rừng .. Các giống gà nhập khẩu : gà serama , gà vảy cá, gà balan..